Tag Archives: สมัครขาย amzon

รวมสถิติน่าทึ่ง ในแต่ละวันมี ผู้ขายใหม่บน Amazon เกือบ 3000 บัญชี

ขาย สินค้า บน amazon สมัครขาย amazon สถิติคนสมัคร amazon

ปี 2019 มีผู้ขายใหม่บน Amazon มากถึง 1,029,528 บัญชี  หรือคิดเป็น 2975 บัญชีต่อวัน ขณะที่รายได้ Amazon มากถึง 232.9 พันล้านเหรียญในปี 2018 คิดอัตราการเติบโตของรายได้สุทธิถึง 30.9% ที่น่าสนใจมากกว่าคือ ยอดขายมากถึง 50% มาจาก Third-party seller ไม่ว่าจะขายแบบ FBA, FBM, หรือดรอปชิป สถิติโดยรวมทุกประเทศ Amazon มี Marketplace กระจายอยู่ตามที่ต่างๆหลายประเทศ คือ USA, Candan, Mexico, UK, Germany, France, Spain, Italy, Japan, India, Brazil, Australia, Singapore และล่าสุดในตะวันออกกลาง รายได้ Amazon มากถึง 232.9 พันล้านเหรียญในปี 2018 คิดอัตราการเติบโตของรายได้สุทธิถึง 30.9% มีผู้ขายประมาณ 5 […]